13:09 21 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
01
ما را در دنبال کنید

کارشناس سازمان ملل می گویند که ویروس کرونا بیشتر از همه جان افراد مبتلا به آلبینیسم گرفته است.

به گزارش اسپوتنیک، ایکپونووسا اروو، کارشناس سازمان ملل در حمایت از حقوق افراد مبتلا به آلبینیسم می‌گوید که همه‌گیری ویروس کرونا منجر به افزایش شمار قربانیان افراد مبتلا به آلبینیسم شده است.

این کارشناس تاکید دارد که به دلیل بحران ناشی از همه گیری ویروس کرونا، برخی از افراد فقیر به امید سریع ثروتمند شدن به جادوگری روی آوردند.

او گفت: "با وجود پیشرفت ها در بسیاری از حوزه ها، من از افرایش قربانیان و مبتلا افراد آلبینیسم به ویروس کرونا ناراحت شدم، این باور اشتباه است که استفاده از اعضای بدن در معجون ها می تواند خوش شانسی و ثروت به بار آورد. فاجعه‌تر از این، بیشتر قربانیان کودکان هستند".

بربنیاد گزارش ارایه توسط سازمان ملل، افراد مبتلا به آلبینیسم در سراسری جهان با تبعیض و برچسب روبرو هستند، اطلاعات موبوط به موارد از جمله حملات فزیکی به این افراد عمدتا در کشورهای آفریقایی ثبت شده است.

برخی از گزارش ها در چین و سایر کشورهای آسیایی از رهایی این کودکان توسط والدین شان حکایت دارد.