03:36 29 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

در المپیک توکیو، روزانه حدود سی هزار لوله بزاق برای کنترل شیوع کووید-19 جمع می شود.

به گزارش اسپوتنیک، برگزار کننده مسابقات اظهار داشته است که همه روزه تعداد زیادی از مهمانان و ورزش‌کاران تست کرونا می‌دهند، اگر تمام روزهای گذشته بازی‌ها را حساب کنید، حدود 500 لیتر بزاق یا حدود 500 هزار نمونه بدست آمده است.


تمام موارد برای تحلیل و تجزیه در لوله‌های خاص برای فرستادن به آزمایشات جمع‌آوری می‌شوند.
اگر شخص ویا ورزشکاری مشکوک به کرونا باشد، یک معاینه اضافی دریافت خواهد کرد.
پیش از این کارشناس سازمان صحی جهان گفته بود که احتمال بدتر شدن وضعیت اپیدمیولوژیک در جاپان بسیار کم است.
به نظر وی، جاپان با کسانیکه آلوده به کرونا بوده اند، بدرستی کنار آمده است.