02:54 20 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

دانشمندان امریکایی انتی‌بادی را کشف کردند که در مقابل سویه‌های گوناگون ویروس کرونا محافظت می‌کند.

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان انستیتوت طب دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس (ایالات متحده) انتی‌بادی را کشف کردند که می تواند همه جهش های شناخته شده ویروس کرونا را خنثی کند. این مطالعه در وب سایت رسمی دانشگاه منتشر شده است.

نویسندگان مقاله 43 نمونه را مورد مطالعه قرار دادند و نحوه جلوگیری از عفونت با نوع اصلی SARS-CoV-2 در یک پتری دیش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. سپس نه مورد از قوی ترین ذرات خنثی کننده روی حیوانات در لابراتوار آزمایش گردید و پس از آن اثربخش ترین آنها انتخاب شد.

مشخص شده است که SARS2-38 می تواند با انواع متداول ویروس کرونا - آلفا، بتا، گاما، دلتا، کاپا، ایوتا و همچنین جهش های نادر مبارزه کند. به گفته دانشمندان، SARS2-38 به بخشی از پروتئین سنبله ویروس متصل می شود که بدون تغییر باقی می ماند. از جمله خواص منحصر به فرد پادتن شناسایی شده می توان به خنثی سازی بالا در غلظت های پائین و همچنین تأثیر بر همه انواع عوامل عفونی اشاره کرد.

از آنجا که خطر جهش های جدید در آینده وجود دارد، پادتن‌های خنثی کننده اثربخش مورد نیاز هستند که می توانند از ایمنی بدن به طور مستقل و در ترکیب با درمان حمایت کنند.