02:52 21 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

وزیر خارجه مجارستان اعلام کرد، که تولید واکسن اسپوتنیک وی تا پایان سال 2022 آغاز می شود.


به گزارش اسپوتنیک، پیتر سیارتو سرپرست وزارت امور خارجه مجارستان اعلام کرد، که ساخت کارخانه تولید واکسن اسپوتنیک وی روسی در برابر ویروس کرونا در این کشور آغاز شده است.

برنامه ریزی شده است که ساخت کارخانه تا بهار یا پاییز سال آینده به پایان برسد و تا پایان سال 2022 به بهره برداری برسد.

سیارتو گفت، این پروژه "مشارکت بزرگ در هدف جهانی اطمینان از پایداری عرضه" واکسن های کووید-19 است.

وی همچنین خاطرنشان کرد، که این داروی روسی در هنگام بکار گیری در مجارستان خود را به خوبی نشان داد.

وی گفت: "اسپوتنیک بسیار خوب عمل کرده است، به ویژه اگر تعداد عفونت های بعد از واکسیناسیون، سطح حفاظت را بررسی کنید".

رئیس بخش خارجی مجارستان تاکید کرد، که در حال حاضر حدود 68 درصد از مردم این کشور به طور کامل واکسینه شده اند.

پیشتر سایارتو گزارش داده بود، که مجارستان از کل داروی روسی استفاده کرده است، زیرا در بین مردم بسیار محبوب بوده است. وی گفت: ما تقریباً یک میلیون نفر را با این واکسن واکسینه کرده ایم.