• کندال جنر و جیجی حدید مودل های امریکایی در امارات متحده عربی
  18:20 01.02.2019عکس10

  افراد مشهور حجاب پوش

 • پیشنهاد غیر منتظره ای مسکو به انقره
  17:44 01.02.2019

  پیشنهاد غیر منتظره ای مسکو به انقره

 • خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا
  17:17 01.02.2019

  محاصره منزل رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا

 • کشف راز آرامگاه فرعون توت عنخ آمون
  17:06 01.02.2019

  کشف راز آرامگاه فرعون توت عنخ آمون

 • جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور افغانستان
  16:07 01.02.2019

  حمایت حزب جنبش از روند صلح در افغانستان

 • پرسشها درباره طلای ونزوئلا را بانک انگلیس حل می کند
  15:52 01.02.2019

  پرسشها درباره طلای ونزوئلا را بانک انگلیس حل می کند

 • طالبان به دنبال انحصار قدرت نیستند
  15:32 01.02.2019

  طالبان به دنبال انحصار قدرت نیستند

 • جایزه «بهترین وزیر جهان» به وزیر صحت افغانستان رسید
  15:26 01.02.2019

  جایزه «بهترین وزیر جهان» به وزیر صحت افغانستان رسید

 • افغانستان برای کمک های پزشکی به ساکنان بدخشان از تاجیکستان خواستار کمک شد
  15:11 01.02.2019

  افغانستان برای کمک های پزشکی به ساکنان بدخشان از تاجیکستان خواستار کمک شد

 • همکاری با ایران به کاهش قیمت انترنت در افغانستان کمک می کند
  14:36 01.02.2019

  همکاری با ایران به کاهش قیمت انترنت در افغانستان کمک می کند

 • هزینه‌ انتخابات افغانستان چهل مرتبه بیشتر از انتخاباتی کشورهای منطقه
  14:02 01.02.2019

  هزینه‌ انتخابات افغانستان چهل مرتبه بیشتر از انتخاباتی کشورهای منطقه

 • ماهی بلنی‌های پرچمی
  13:58 01.02.2019عکس15

  برترین عکس‌های سال از دنیای زیر آب

 • امریکا موافقت نامه راجع به تسلیم شدن در افغانستان امضا کرده
  13:22 01.02.2019

  امریکا موافقت نامه راجع به تسلیم شدن در افغانستان امضا کرده

 • امریکا با اعلام برخورد ماهواره اماراتی با ماهواره روسی این کشور را فریب داد
  13:17 01.02.2019

  امریکا با اعلام برخورد ماهواره اماراتی با ماهواره روسی این کشور را فریب داد