• کندال جنر و جیجی حدید مودل های امریکایی در امارات متحده عربی
 • پیشنهاد غیر منتظره ای مسکو به انقره
 • خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا
 • کشف راز آرامگاه فرعون توت عنخ آمون
 • جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور افغانستان
 • پرسشها درباره طلای ونزوئلا را بانک انگلیس حل می کند
 • طالبان به دنبال انحصار قدرت نیستند
 • جایزه «بهترین وزیر جهان» به وزیر صحت افغانستان رسید
 • افغانستان برای کمک های پزشکی به ساکنان بدخشان از تاجیکستان خواستار کمک شد
 • همکاری با ایران به کاهش قیمت انترنت در افغانستان کمک می کند
 • هزینه‌ انتخابات افغانستان چهل مرتبه بیشتر از انتخاباتی کشورهای منطقه
 • ماهی بلنی‌های پرچمی
 • امریکا موافقت نامه راجع به تسلیم شدن در افغانستان امضا کرده
 • امریکا با اعلام برخورد ماهواره اماراتی با ماهواره روسی این کشور را فریب داد