• تکذیب خبر کشته شدن نظامیان روس در ادلب
  • مسابقات انتخابی فوتسال بانوان
  • مهاجرین در اروپا
  • مواد مخدر
  • پنتاگون پروژه پرتاب سلاح به فضا را به تعلیق انداخت
  • احمد مسعوداحمد مسعود
  • عبدالصمد امیری