17 October 2011, 17:58

کنسرت موسیقی افغانی در مسکو

در این روزها هنرمندان موسیقی روسیه اهنگ های افغانی را در موسکو اجراء نمودند. هنرمندان موسیقی برای دوستداران هنر و کلتور افغانستان پارچه های موسیقی ملی افغانی و اهنگ های هنرمند مشهور کشور احمد ظاهر را اجراء کردند. سازمامدهندگان محفل در سالون کنسرت ها فضای افغانی ایجاد نموده بودند.

در این روزها هنرمندان موسیقی روسیه اهنگ های افغانی را در موسکو اجراء نمودند. هنرمندان موسیقی برای دوستداران هنر و کلتور افغانستان پارچه های موسیقی ملی افغانی و اهنگ های هنرمند مشهور کشور احمد ظاهر را اجراء کردند.

سازمامدهندگان محفل در سالون کنسرت ها فضای افغانی ایجاد نموده بودند. مهمانان جشنواره در حال موسیقی را می شنیدند که بالای قالین های 5 در 10 متر در سالون، جای که حتی جای برای پای ماندن هم وجود نداشت، نشسته بودند.

ما برای همه شرکت کنندگان کنسرت صحت و موفقیت های هرچه بیشتر هنری ارزو میکنیم. موسیقی سرحد نمی شناسد و موسیقی از قلب به قلب راه می یابد. برای روح روسی موسیقی افغانی دلنشین است. موسیقی افغانی در محل بوجود امده که با تاسف، در انجا ارامش وجود ندارد. ولی صدای موسیقی بازهم طنین انداز است و مردم را در سراسر جهان باهم متحد می سازد.

 

  •  
    در میان گذاشتن