20 January 2015, 19:05

در مسکو نمایشگاه تحت عنوان «ثبوت های مادی. عراق، افغانستان» برگزار شده است. این نمایشگاه به اشغال 20 ساله دو دولت از طرف امریکا وقف شده و شواهد حوادث فاجعه بار حضور واشنگتن در شرق نزدیک را ارایه میکند.

هدف اساسی این طرح – مطلع ساختن جامعه جهانی راجع به حوادث در کشورهای می باشد که دچار منازعات مسلحانه می باشند. در نمایشگاه ثبوت های مستند فعالیت های جنگی در عراق و افغانستان: کارهای فوتوراپورتران از کشورهای که به شواهد تراژیدی ها مبدل گشته و همچنان اشیای که از نقاط داغ با خطر برای جان به خارج منتقل گردیده، به معرض نمایش گذاشته شده اند.

راهنمای نمایشگاه، عکاس نظامی المانی بینجامین هیلیر که بارها به افغانستان و عراق سفر نموده و جنگ را در این کشورها به چشم خود دیده است، عقیده دارد که امریکا در افغانستان با تروریزم مبارزه نادرست پیش می برد. او گفت:

مبارزه کردن با تروریزم فقط توسط شیوه های نظامی ناممکن است. باید چیزی را تغییر داد و نسبت به اوضاع عکس العمل اوپراتیفی نشان داد. باید با فقر مبارزه کرد، طرز زندگی سالم را تبلیغ نمود و تولید مواد مخدر که طالبان را تغذیه میکند، از بین برد. نباید به این ساده گی یک و نیم میلیون نفر را بمبارد نمود، تا از گروه دولت اسلامی یا طالبان رهایی یافت. اگر هیچ چیز را تغییر نداد، پس جنگ در افغانستان و عراق ده ها سال دیگر طول خواهد کشید.

شون کیدیان، ژورنالیست افریقای جنوبی، که او نیز بارها به نقاط داغ رفته، عقیده دارد که امریکایان کشورهای را هدف قرار میدهد، جای که نفت، گاز و معادن مفیده دیگر وجود دارند. به سخنان کیدیان توجه فرمائید:

امریکایان به افغانستان به بهانه اینکه گویا بن لادن را گرفتار میکنند و طالبان را از بین می برند، وارد شدند، ولی موفق نشدند. در کشورهای که امریکا به انها به بهانه مبارزه با تروریزم وارد میشود، در اصل به ثروت های طبیعی انها ضرورت دارد. اردوی انها به کشورهای میرود، جای که نفت، گاز و منابع دیگر وجود دارند. امریکا در حال حاضر میگوید که انها به هیچ وجه به این ضرورت ندارند ولی چند سال بعد انها از عراقیان و افغانان خواهند طلبید که ما به شما در مبارزه با تروریزم کمک نمودیم، پس حالا با ما با ثروت های طبیعی خود بهای ان را پرداخت کنید. امریکا، بدون تردید، این جنگ های را به هدف اینده پیش می برند – این برخورد ستراتیژیک است که به انها در اینده باید کنترول بر اراضی اشغالی کنونی تامین کند. حتی در صورت خروج نیروهای امریکایی از انجا.

 

تصاویر از نمایشگاه «ثبوت های مادی. عراق، افغانستان» را شما در سایت dari.ruvr.ru مشاهده کرده میتوانید.

  •  
    در میان گذاشتن