16 February 2015, 14:37

این جشن باستانی میراث فرهنگ بت پرستی در روسیه بوده و تصور می شود که در زمان های دور این جشن با روز آمدن بهار همزمان بوده است

چای داغ از سماور، عطر بی مانند بلینی های تازه پخته شده و گردش های پر سرو صدا. هر فرد روسی فورا می فهمد که موضوع صحبت ما ماسلنیتسا یعنی شادترین و جالب ترین جشن روسیست. این جشن هفت روز طول می کشد و امسال از 16 فبروری اغاز می گردد .

ماسلنیتسا طی یک هفته تا آغاز سخت ترین روزه ی ارتدوکس هاست که با اتمام آن جشن بزرگ مسیحیت یعنی پاسخا برگزار می شود ( جشن رستاخیز حضرت عیسی مسیح) . روزه بزرگ هفت هفته است. تمام این مدت خوردن مواد غذایی تولید شده از موجودات زنده ، سیگار کشیدن ، الکل و شادی و پایکوپی برای مومنین ممنوع است. روزه بزرگ ، زمان تصفیه روح و آماده سازی برای جشن پاسخاست. اما ماسلنیتسا امکان پرخوری می دهد و از ته دل می توان قبل از روزه ی هفته هفته ای شادی کرد و جشن گرفت .

تاریخ ماسلنیتسا ریشه ای کهن دارد. این جشن باستانی میراث فرهنگ بت پرستی در روسیه بوده و تصور می شود که در زمان های دور این جشن با روز آمدن بهار همزمان بوده است. ماسلنیتسا امروز هم پیش از روز بزرگ مسیحیست و به زمان شروع آن ربط دارد و درعین حال اصل بت پرستی خود را حفظ کرده و جشن وداع با زمستان و دیدار با بهار آفتابی و گرم است .

امروز همانند گذشته در روزهای ماسلنیتسا در خیابان های اصلی شهر و روستا جشن های باشکوهی برگزار می شود. در آخرین روز ماسلنیتسا برای خوش آمد گویی به بهار عروسک های کاهی را آتش می زنند . در این مراسم اسکیت بازی روی یخ ، مسابقات مشت زنی و اسب سواری هم اضافه می شود. اما سنت اصلی و بدون تغییر پختن بلینی در ماسلنیتساست. گرد و داغ و گلگون همانند خورشید بهار .

بلینی روسی ، سمبل ماسلنیتساست. آنرا کل هفته می پزند اما بیشتر از همه از پنج شنبه تا یکشنبه خواهد بود. مردم به مهمانی می روند و دوستان و همسایگان خود را نیز دعوت می کنند. سنت قدیمی دیدن مادر همسر نیز در این روز وجود دارد. از زمان های قدیم مادرهمسر ها تعداد زیادی بلینی آماده کرده و تمام خانواده ی خود را دعوت می کردند. هر کس دستور پخت و محتویات درون بلینی مخصوص به خود دارد. مشهورترین بلینی ها همراه با تخم ماهی هستند .

آخرین روز ماسلنیتسا با یک مراسم دیگر همزمان است. روز یکشنبه و در آغاز روز بزرگ ، ارتدوکس ها از همدیگر برای خطاها و اشتباهاتشان طلب بخشش می کنند و بدین ترتیب اولین گام برای تصفیه روح را بر می دارند. این روز یکشنبه ی بخشش نامیده می شود .

 

  •  
    در میان گذاشتن