1 April 2015, 15:33

ترکمنستان از امریکا کمک میخواهد

ТУРКМИНИЯ-США-АФГАНИСТАН об.3.2

ترکمنستان از آمریکا می خواهد که کمک های تکنالوژیکی را به این کشور انجام دهد.

ترکمنستان از آمریکا می خواهد که کمک های تکنالوژیکی را به این کشور ارسال نماید. رشد بی ثباتی در سرحدات افغانستان ، برداشتن این گام را به ترکمنستان دیکته کرده است. قوماندان قوای مرکزی ایالات متحده جنرال لوید آستین ضمن سخنرانی در کنگره با گزارش سالانه در خصوص همکاری نظامی با کشورهای آسیای مرکزی گفت واشنگتن باید به درخواست عشق آباد پاسخ گوید. در عین حال تصمیم منطبق با آن باید توسط کنگره ی آمریکا تصویب گردد .

 سایت Eurasianet.org اطلاع داد: جنرال لوید آستین در گزارش خود خاطر نشان نموده است ،" مقامات ترکمنستان در خواست کرده اند که تجهیزات نظامی آمریکایی به منظور حفظ سرحدات و تکنالوژی برای از بین بردن تهدیدات ارائه شود. " عشق آباد پس از فعال شدن شبه نظامیان " داعش" در سرحدات ترکمنستان و افغانستان و زمانی که چندین حمله به پست های سرحدات ترکمنستان صورت گرفت چنین درخواستی را برای آمریکا مطرح نمود. مقامات ترکمنستان در خصوص بسیج منابع نظامی اعلام کرده اند. در عین حال این اقدامات کافی نیست ، از آنجا که 750 کیلومتر سرحد عملا مجهز نشده است. در برخی از قسمت های آن خندق های عمیقی وجود دارد اما بعید است که ترکمن ها را از حمله ی افراطیون مصون نگه دارد. مشخصات ساختار نظامی ترکمن ها و از جمله ستادان سرحدی با موضع بی طرفی کشور مرتبط اند. همانطور که جرال آستین خاطر نشان کرد: ترکمنستان با داشتن سیاست بی طرفی ، امکانات ما را برای همکاری نظامی نیز محدود کرده است. اما ما همه کاری می کنیم تا از این درخواست حمایت شود." جنرال آمریکایی این مطالب را عنوان نمود اما ماهیت دقیق درخواست ترکمنستان را مشخص نکرد .

 مسئله ی امنیت سرحدات ترکمنستان در جریان سفر ترانزیتی وزیر امور خارجه ی روسیه سرگی لاوروف از چین به هند در عشق آباد بررسی شد. استاد برجسته ی انستیتوت شرق شناسی آکادمی علوم روسیه شهرت قدیروف در این ارتباط خاطر نشان نمود که طی بروز مشکلات با اروپا، روسیه از زمان تزارها سیاست خود را در شرق فعال نمود. قدیروف گفت: " ممکن است مسکو به رهبر ترکمنستان در صورت وخیم شدن اوضاع در مرزهای این کشور با افغانستان قول کمک و مساعدت بدهد . "

 سپس این مسئله در مذاکرات قربان قلی بردی محمدف با رئیس جمهور ایران حسن روحانی مطرح شد. همزمان رسانه های ترکمنستان اطلاعاتی را منتشر کردند که در سرحدات ترکمنستان — افغانستان قطعات سرحدی ازبکستان ومربیان نظامی از روسیه ظاهر شده اند. اما کارشناسان این خبرها را رد کردند. "روزنامه ی نیزاویسیمی" روسیه نوشت ، تنها کسی که به ترکمنستان طی ده سال گذشته رفته است گروهی از مربیان سگ اوکراینی بودند که برای آموزش دادن سگ ها در پست های سرحدی و سازمان های مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعزام شدند. حتی کارگران ایالات متحده، تجهیزات الکتریکی مرزها را بر اساس توافق با ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد مجهز کردند. جاشوا کوچر ، مقاله نویس آمریکایی معتقد است: " تقاضای عشق آباد از واشنگتن ممکن است فشار احتمالی از جانب روسیه را بر ترکمنستان برانگیزد ، تا اجازه ی ورود این کشور را به سرحدات ترکمنستان بدهند . "

تحلیل گر سیاسی ، کارشناس مسائل آسیای مرکزی ، آرکادی دوبنوف ، توافق مربوط به همکاری طرف ترکمنی با ماموران سرحدی ازبکستان را مجاز می داند اما هیچ گاه با روسیه توافق نکرده است. آرکادی دونوف می گوید: " حضور نظامیان روسیه در کریمه و در اوکراین ، به نظر من ، واکسنی در مقابل وسوسه ی چنین کشورهایی چون ترکمنستان تبدیل شد که کمک های نظامی را حتی در مقابل تهدیدات نفوذ شبه نظامیان از طریق افغانستان از روسیه نخواهند. و هر چه مسکو بیشتر بفهماند که آماده ی ارائه ی کمک به عشق آباد است به همان اندازه عشق آباد تمایل کمتری برای پذیرش این پیشنهاد خواهد داشت و از آن امتناع خواهد کرد . "

بنابراین در شرایطی که عشق آباد تهدیدات جدی نفوذ افراطیون از افغانستان را پیش رو دارد و از تقویت همکاری نظامی با مسکو می پرهیزد تنها راه حل در خواست کمک از واشنگتن است. اما این درخواست فقط برای کمک های تخنیکی است و نه نیروهای زنده ، یعنی ترکمنستان همانند سابق نه تنها حضور نظامیان خارجی در محدوده ی خود را نپذیرفته بلکه احکام خارجی ها را در صورتی که هیچ ارتباطی با پروژه های تجاری مشخص نداشته باشند قبول نمی کند .

ضمنا دیروز رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی به شبکه ی تلویزیونی CNBC گفت که شبه نظامیان داعش در افغانستان نیستند و این فقط شایعه است. کرزی تاکید کرد: " اینکه در افغانستان شبه نظامیان داعش وجود دارند ، تنها حرفی است که هیچ گونه استنادی ندارد. این شایعه ای از طرف رسانه های محلی است. " به عقیده ی وی عدم حضور شبه نظامیان داعش در افغانستان بدون شک قبل از همه به خاطر عدم پیشتیبانی و حمایت لازم است. وی خاطر نشان نمود که این بدان معنا نیست که داعش هیچ وقت به افغانستان نمی رسد. یک روز خواهید دید که پرچم سفید طالبان به پرچم سیاه داعش تبدیل خواهد شد. مردم همانند که بودند اما نام شان به راحتی تغییر می کند . "

دوبنوف می گوید: " من هم مثل کرزی با شک و تردید به وجود داعش در افغانستان می نگرم. صحبت در خصوص تهدیدات داعش ، دلیلی برای ایجاد زمینه ی جنجالی است که ممکن است به ترساندن غرب و کشورهای همسایه کمک کند تا کمک های خود را ارسال نمایند. ضمن آنکه اوضاع با حمله ی شبه نظامیان داعش کمی جزئی تر می شود . "

به عقیده ی برخی از کارشناسان ، فعال شدن شبه نظامیان داعش با " فعالیت های مبهم ترکیه در منطقه " همزمان شد. الکساندر کنیازوف، کارشناس روسی مسائل آسیای مرکزی و ظرق میانه می گوید: " فعال شدن گروپ های طالبان در سرحدات ترکمنستان که تحت نفوذ ترکیه هستند ، در زمینه ی وضعیت انرژی منطقه ما را بر آن می دارد که در خصوص شکل گیری " بن بست جیوپلیتیکی " برای ترکمنستان بیاندیشیم ، بن بستی که ممکن است عشق آباد را در مسئله ی صادرات منابع انرژی به سمت استفاده از نقشه هایی بکشاند که آنکارا پیشنهاد می دهد . "

  •  
    در میان گذاشتن