22 March 2015, 15:39

دموکراسی در اوکراین

 دموکراسی در اوکراین

از ایام امضای بخش سیاسی توافقنامه اوکراین با اتحادیه اروپا، یک سال می گذرد.

مردم اوکراین هنوز اروپایی نشده اند. علاوه بر این، کیف حتی به معیارهای اروپا نیز نزدیک نشده است. مشکل در وضعیت اقتصادی و یا درگیری های دانباس نیست. اوکراین اصلاً عجله ای برای بکار گیری قوانین خشک اروپا به خرج نمی دهد.

کارشناسان می گویند که برای یکسان سازی قوانین اوکراین با اروپا باید 15 هزار اصلاحیه در مجموعه قوانین کشور اعمال کرد. اگر بدون وقفه و بدون تعطیلی کار کنند، چند سال کار در این عره ضرور است. اگرچه آرسنی یاتسنیوک می گوید که توافقنامه ورود به اتحادیه اروپا تا سال 2017 به طور کامل انجام خواهد شد.

تا پایان سال اول هنوز اوکراین چیزی به دست نیاورده است. بعید است که پروسه جنجالی بررسی کار دولتی ها را بتوانند اصلاحات بنامند. مقامات اوکراین حتی فراموش نکرده که قرار دادن زبان انگلیسی به عنوان زبان دولتی را در شمار افتخارات شان بیاورند، در حالی که دو وزیر انگلیسی زبان, اوکراینی را نمی دانند.

در خصوص دموکراسی و دیگر ارزش های اروپا هم باید گفت که این مساله هیچ ارتباطی با جامعه اوکراین ندارد. روبرت شلِگل عضو کمیته دومای دولتی در امور کشورهای مستقل همسود، هگرایی اوراسیایی می گوید:

«همانطور که می دانیم، هیچ آزادی برای رسانه ها و سیاست نیست. آزادی به این معناست که افراد بتوانند مخالفت و نارضایتی خود را از عملکرد دولت بیان کنند. اما چنین چیزی ممکن نیست. واضح است که رژیم کیف به فعالان اپوزیسیون امکان رشد نمی دهد».

عجیب این است که خود اتحادیه اروپا سعی ندارد مقامات کیف را به مسیر درست هدایت کند. والنتینا گویدِنکو رییس بخش قانون گذاری انستیتوت کشورهای مستقل همسود می گوید:

«خود اروپا از یک طرف می خواهد که اوکراین به معیار های اروپا نزدیک شود و از طرف دیگر به نواقص موجود در اوکراین اشاره نمی کند و به حکومت صدمه می زند. اروپا با وجود اینکه دارای حکومت های فدراتیف است، اما مانع از تشکیل فدراسیون در اوکراین می شود. برخی دول اروپایی که چند زبانه هستند، دو یا سه و یا چند زبان دولتی دارند. این در حالی است که کمیسیون ونیز مانع از آن می شود که زبان روسی در اوکراین از جایگاه رسمی برخوردار باشد. در نتیجه ما شاهد آن هستیم که دو عامل مهم برای اوکراین وجود دارد. یک عامل، پیچیدگی حکومت است که از چند منطقه مختلف بدون شباهت به یکدیگر تشکیل شده و منجر به بحران اقتصادی و سیاسی عمیق می شود».

اروپایی ها دایماً نارضایتی خود را از مقامات کیف با برگزاری راهپیمایی نشان می دهند. اگر در زمان حوادث میدان، کمیساریای اروپا صحبتی از توسعه اتحادیه اروپا به سمت شرق می کرد، اکنون دیگر این کلمات را به میان نمی آورد. یک واقعیت دیگر هم وجود دارد. کشورهای اصلی اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه و بریتانیا هنوز توافقنامه با اوکراین را در مجالس خود تصویب نکرده اند.

  •  
    در میان گذاشتن