1 April 2015, 16:23

سایت رسمی نمایندگی روسیه در بریکس شروع به فعالیت نمود

سایت رسمی نمایندگی روسیه در بریکس شروع به فعالیت نمود

روز چهار شنبه سایت رسمی نمایندگی روسیه در بریکس http://brics2015.ru به فعالیت خود آغاز نمود.

اجلاس بریکس تحت قیادت روسیه به تاریخ 8-9 جولای در شهر اوفه دایر میگردد که کشورهای برازیل, روسیه, چین, هند و جمهوری افریقای جنوبی عضویت انرا دارند.

در سایت فوق الذکر پیام پوتین در ارتباط آغاز ریاست روسیه در بریکس نشر گردیده است.

درسایت مطالب به شکل اوپراتیفی نشر می گردد

  •  
    در میان گذاشتن