3 April 2015, 19:44

شورشیان در یمن بعد از ضربات هوایی قصر ریاست جمهوری در عدن را ترک کردند

شورشیان در یمن بعد از ضربات هوایی قصر ریاست جمهوری در عدن را ترک کردند

شورشیان شیعه حوثی طرفدار انصارالله در یمن شب گذشته بعد از ضربات هوایی قصر ریاست جمهوری در عدن را ترک کردند. در این باره تلویزیون "سکای نیوز – عربی" خبر داد.

حوثیان که قطعات اردو وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق از انها حمایت میکنند، تا سپیده دم بعد از ان عقب نشینی کردند، وقتیکه طیارات "ایتلاف عربی" بر مواضع انها در منطقه قصر «ال معاشق» ضربات وارد ساختند. حوثیان در روز پنجشنبه مقر ریاست جمهوری را بعد از نبردهای خونین با افراد کمیته مقاومت مردمی – نیروی مردمی از جمله مردم محلی در شهر بندری تصرف کرده بودند. طوریکه گزارش داده شده، در نبردها به خاطر عدن حد اقل ۴۴ نفر منجمله ۲۰ تن از حوثیان کشته شدند.

  •  
    در میان گذاشتن