3 April 2015, 19:57

زن و شوهر انگلیسی برای دومین بار در لاتری یورومیلیون برنده شدند

زن و شوهر انگلیسی برای دومین بار در لاتری یورومیلیون برنده شدند

زن و شوهر فوق العاده خوشبخت انگلیسی برای دومین بار در لاتری یورومیلیون برنده شدند. در این باره روزنامه The Daily Express خبر داده و نوشته که این شوخی اول اپریل نیست. اسامی برندگان تا به حال فاش نشده، ولی معلوم است که انها باشندگان شهر سکانتورپ می باشند.

طوریکه روزنامه خبر داده، این زوج برای دومین بار جایزه یک میلون پوند سترلینگ در مدت زمان کمتر از یک سال نصیب شده است. انها همچنان موتر جگوار به مثابه جایزه امتیازی دریافت خواهند کرد.

در عین حال گفته شده که چانس این زوج انگلیسی یک بر 253 میلیارد ارزیابی میشد. ولی باوجود این بخت با انها در پنجمین دور لاتری یورو میلیون یاری نمود.

  •  
    در میان گذاشتن