4 April 2015, 12:03

هند بیش از ۳۳۰ تبعه خود را از یمن تخلیه کرده است

هند بیش از ۳۳۰ تبعه خود را از یمن تخلیه کرده است

طیارات نیروی هوایی هند به تعداد ۳۳۴ نفر که از یمن تخلیه شده، به وطن انتقال دادند. در این باره سیتانشو کار سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع هند در روز شنبه خبر داد.

طبق معلومات وزارات خارجه هند، در حال حاضر در یمن در حدود چهارهزار تبعه هند به سر می برند. طی یک سال اخیر هند اتباع خود را از نواحی منازاعات برای چهارمین بار تخلیه میکند: قبلاً اتباع هند را از اوکراین، عراق و لیبیا تخلیه کرده بودند.

کار در میکرو بلوگ خود در Twitter نوشت: یک طیاره C-17 Globemaster نیروی سوم هوایی هند با ۱۵۵ سرنشین از جیبوتی در مومبای بر روی زمین نشست. در جمله انها کسانی وجود داشت که توسط کشتی های نیروی بحری هند از یمن تخلیه شده بودند. یک طیاره دیګر C-17 نیروی هوایی هند با ۱۷۹ مسافر در میدان هوایی مومبای بر زمین نشست.

طوریکه سید اکبرالدین نماینده رسمی وزارت خارجه هند خبر داد، ۳۰۶ تبعه هند شام روز پنجشنبه از بندر حدیده در کشتی سومیترا تخلیه شده اند. به تعداد ۳۵۱ تبعه هند توسط دو طیاره ایر اندیا از پایتخت یمن به جیبوتی تخلیه شده بودند. به این ترتیب از یمن ۷۰۰ تبعه هند به وطن بازگشته اند.

  •  
    در میان گذاشتن