02:27 17 نوامبر 2018
بانکداری اسلامی در روسیه

بانکداری اسلامی در روسیه

© REUTERS / Beawiharta
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

در دومای دولتی قصد دارند تجربه بانک داری اسلامی را ترویج نمایند.

در این باره روزنامه "ایزویستیا" خبر داده است.

برای این نظریه مالی تصحیحات در کمیته دومای دولتی در باره امور مالی تدوین میشوند.

خصوصیت بانکداری اسلامی در اینست که قوانین اسلامی به بانک ها اجازه دادن پول بصورت قرضه با ربح را نمی دهد، از همینرو بانک ها مستقیماً کالای ضروری را بصورت بازپرداخت معیادی می فروشند.

دمیتری سولاویوف معاون کمیته امور مالی دوما اظهار داشت: در روسیه بصورت عنعنوی به بانکداری اسلامی در تاتارستان با همکاری فعال همکاران مالیزیایی علاقمندی وجود دارد. از همینرو دورنمای کاملاً واقعی وجوود دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک