21:19 13 دسمبر 2018
астероид

دستگاه دید همه گانی دانشمندان روسیه بر زباله های فضایی و شهاب ها نظارت خواهد کرد

© Fotolia / Paul Fleet
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

دستگاه نظارت بر زباله ها و شهاب ها در فضا

دانشمندان انستیتوت اپوتیک اتموسفیری شهر تومسک دستگاه را طراحی کرده که بر زباله های فضایی و شهاب ها که به زمین به فاصله خطرناک نزدیک میشوند، نظارات میکند. این دستگاه به بخش از ستیشن نظاراتی ساحه فضایی نزدیک در خاک برازیل و افریقای جنوبی مبدل خواهد گشت. در این باره امروز ویکتور گالیلیسکی همکار ارشد علمی انستیتوت به اژانس تاس خبر داد.

گالیلیسکی تصریح کرد که این مجتمع برای کار رسدخانه های اسرونومی، ترتیب نمودن پیشبینی دقیق هوا، تامین امنیت پروازها و نشست های طیارات ضروری می باشد. در جریان ازمایشات روشن گردید که این دستگاه نه تنها اهداف و پدیده های اتموسفیری، بلکه اجسام بزرگ سماوی را دیده میتواند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک