14:09 10 جولای 2020
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

برنج پاکستان در بدل انرژی برق ایران

اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان  (REAP) به حکومت کشور تصفیه حساب قیمت انرژی برق وارداتی از ایران توسط برنج پیشنهاد کرده است. در این باره در روز سه شنبه روزنامه Express Tribune به نقل از یک منبع در سازمان مذکور خبر داد.

منبع به روزنامه گفت: " بلی، ما به حکومت طرح میکانیزم صدور برنج به ایران و پرداخت پول حاصل از فروش به صادرکنندگان انرژی برق ایران پیشنهاد کرده ایم. اگر حکومات پاکستان و ایران توافق نمایند، پس صادرکنندگان به زودی میتوانند میلیون ها تن برنج باسمتی را ارسال کنند".

طوریکه هم صحبت روزنامه Express Tribune گفت، صادرکنندگان برنج به حکومت اجازه دادن به صدور برنج اضافی به ایران پیشنهاد کرده و در بدل باید به صادرکنندگان پول پرداخته شود. این اقدام موقتی خواهد بود و تا زمان از ان استفاده خواهد شد، تا کانال های مطمئین و موثر بانکی تادیا ت با ایران احیا شوند و تحریمات بر ایران لغو گردند.

نماینده وزارت امنیت مواد غذایی و تحقیقات به روزنامه گفت: " وزارت ما این پیشنهاد را مطالعه میکند و فیصله به زودی اتخاذ خواهد شد".

در حال حاضر کمیت اضافی برنج در پاکستان 4 میلیون تن می باشد که از جمله 700 هزار تن برنج باسمتی می باشد. پاکستان از بابت انرژی برق به ایران صد میلیون دالر قرضدار می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر