12:33 21 جولای 2018
اقتصادی

بانک فرانسوی به خاطر نقض تحریمات امریکایی جریمه بزرگ پرداخته است

اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

پرداخت جریمه به خاطر نقض تحریمات امریکایی

بانک فرانسوی Credit Agricole Group با پرداخت جریمه 800 میلیون دالری به مثابه جریمه به خاطر نقض تحریمات امریکایی، منجمله به خاطر انتقال غیرقانونی پول از طریق امریکا از کشورهای، مانند سودان کوبا و ایران در دوران سال های 2003 تا 2008، موافقه نموده است. در این باره آژانس فرانس پرس به نقل از یک منبع اشنا با اوضاع خبر داده است.

منبع گفت، موافقت نامه در هفته جاری، ممکن، در روز سه شنبه، اعلام خواهد شد. توافق با وزارت عدلیه امریکا و موسسات دیگر موافقت نامه راجع به تعویق انداختن پیگرد قضایی می باشد و از بانک Credit Agricole Group هیچگونه اعتراف بر گناه مطالبه نمی کند. برعلاوه وزارت عدلیه امریکا در این معامله وزارت مالیه، سیستم فدرالی ریزرف و اداره خدمات مالی نیویارک شرکت دارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک