08:59 21 جنوری 2018
  استخراج نفت

  ورشکستی کمپنی های بزرگ نفت جهان

  © Fotolia/ marrakeshh
  اقتصادی
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  کمپنی های بزرگ نفت جهان در حالت ورشکستگی قرار گرفته است

  نشریه Fortune می نویسد که به اساس تحقیقات جدید کمپنی مشورتی  Deloitte 3/1 شرکت های بزرگ استخراج نفت جهان، در سال جاری به خطر ورشکستگی متوجه خواهند شد.

  این گزارش به اساس مطالعه وضع اقتصادی بیش از 500 کمپنی گاز و نفت جهان صورت گرفته است. حالا نرخ نفت در بیش از 10 سال اخیر به پائین ترین ارقام خود رسیده است و این روند ادامه دارد که در نتیجه, کمپنی ها مجبور به کاهش بودیجه و پرسونل خود خواهند شدند.

  گفته میشود که تقریباً 175 کمپنی بزرگ نفت و گاز جهان در حالت ورشکستگی قرار گرفته و بیشت از 150 ملیارد دالر قرضدار شده اند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک