02:30 20 مارچ 2018
  طیاره تهاجمی - سو - 25

  رقابت امریکا با روسیه درفروش اسلحه به اعراب

  © REUTERS/ Eduard Korniyenko
  اقتصادی
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  امریکا هراس دارد که مبادا روسیه قرار داد 9 ملیارد دالری فروش اسلحه به اعراب را عقد نماید.

  سناتور های امریکا از رئیس جمهور امریکا خواهش کردند تا در تحویل طیارت جنگی امریکا به قطر، کویت و بحرین سرعت بخشد.

  امریکا هراس دارد که در صورت کنُدی به عملی نمودن قرار داد ها، مشتریان محبور می شود تا از روسیه اسلحه مورد ضرورت خود را خریداری نمایند.

  نمایندگان هر دو حزب از اروباما تقاضا نمودند تا از تمام امکانات برای توسعه فعالیت امریکا در شرق نزدیک استفاده و رشد صنعت نظامی را تامین نماید. 

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک