05:56 21 جون 2021
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

روسیه 3،5 ملیارد دالردرسرمایه گذاری اوراق بها دارامریکاراکاهش داد.

روسیه حجم سرمایه گذاری در اوراق  بها دارایالات متحده امریکا را به مبلغ 3،5 ملیارد دالر کاهش داد این مطلب در گذارش ماهانه وزارت مالی در سرمایه گذاری خارجی اوراق قرضه ایالات متحده گفته شده.

قسمیکه اشاره شده ،بسته روسیه درماه مارچ سال جاری 86 ملیار دالر و در ماه اپریل  به 82,5 ملیارد دالر کاهش یافته است.

پروسه سرمایه گزاری روسیه در اوراق قرضیه امریکااز آغاز سال 2016 آهسته ،اما پیوسته کاهش می یابد.در ماه جنوری سهم روسیه 96,9 ملیارد دالرودرماه فبروری 87,6 ملیارد دالر برآورده شده است  

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر