00:20 29 اکتوبر 2020
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، عصمت الله ایرگاشف، گفت که در کابل با مقامات افغانستان دیدار داشته است و روی مسائل حیاتی، زیرساخت های اقتصادی افغانستان بحث وگفتگو کردیم.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه ازبکستان می گوید: در این دیدار ها، ازبکستان ازگفتگوهای صلح افغانستان حمایت می کند و علاقمند به همکاری در زیرساخت های اقتصادی افغانستان است.

از سوی دیگر مقامات افغانستان از سیاست ها رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی این دو کشور ابراز قدرانی می کند، و این باعث حضور اقتصادی ازبکستان در بازارهای افغانستان شده است.

وزارت امور خارجه اربکستان می افزاید: در این گفتگوها، ازبکستان علاقمندی اش را به پروژه های زیربنایی مشترک در بخش های انرژی، ترانسپورت و ارتباطات که نیازمندی مردم افغانستان را برآورده می کند، نشان داده است.

همانطور که وزارت امور خارجه ازبکستان خاطر نشان می سازد، افغانستان و ازبکستان در ماه سپتامبر سال روان توافق نامه ای را برای ساخت انتقال لین برق سورخان-پلخمری امضاء کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر