00:34 13 اپریل 2021
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

بانک مرکزی کشور توانسته است تا خود را با هدف های تعین شده از سوی صندوق جهانی پول همنوا سازد.

به گزارش اسپوتنیک، مسئولان بانک مرکزی کشور می گوید که این جای امیدواری است که در نشست بعدی سالانه صندوق پول، با پیروزی در این نشست اشتراک خواهیم کرد.

سرپرست بانک مرکزی، وحیدالهل نوشیر، می گوید که این اهداف مانند، افزایش عواید، افزایش مصرف بودجه انکشافی، افزایش ذخیره بانک، حفظ و ثبات پول افغانی و کنترل انفلاسیون برای افغانستان تعین کرده بود خود را رسانیده اند.

قرار است هیاتی از سوی وزارت مالیه و بانک مرکزی به منظور اشتراک در نشست سالانه صندوق جهانی پول به امریکا بروند.

آگاهان امور اقتصادی، آگاهی نهادهای جهانی را برای رشد کشور مهم می دانند، و بدین باور اند با نهاد مالی افغانستان با آوردن شفافیت به رهنمائی مسئولان صندوق جهانی پول پیشرفت خواهند داشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر