00:06 01 مارچ 2021
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی «اترا» در سال گذشته مالی، 878 میلیون افغانی درآمدهای صندوق توسعه خدمات مخابراتی را به یک حساب وزارت مالیه انتقال داده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، درآمدها دونیم درصد عواید خالص شرکت های مخابراتی اند که اکنون به مثابه بودجه غیر اختیاری وزارت مالیه به این وزارت انتقال یافته است.

مسئولان اداره می گویند که در حال حاضر مسئولیت پروژه سازی از این پول، به عهده نهادهای دولتی افغانستان است و تنها برای تمویل پروژه ها، از این اداره اجازه گرفته خواهد شد.

سید محمد انوری، مشاور رییس بورد ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی در این باره گفت: "پیسه را ما انتقال دادیم به حساب مخصوص وزارت مالیه و از وزارت مالیه من تقاضا کردم که از طریق بودجۀ ملی مصرف شود؛ بخاطری که این وزارت‌ها هیچ مکلفیت احساس نمی‌کند".

عبادلله محمد انوری، مشاور رئیس بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی در گفت: " یسه را ما انتقال دادیم به حساب مخصوص وزارت مالیه و از وزارت مالیه من تقاضا کردم که از طریق بودجۀ ملی مصرف شود؛ بخاطری که این وزارت‌ها هیچ مکلفیت احساس نمی‌کند".

سخنگوی وزارت مالیه، عبدالله درمان می افزاید: " به اساس درخواست ادارۀ اترا و مطابق تفاهم وزارت مالیه، وزارت مخابرات و ادارۀ اترا پول غیراختیاری صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی به منظور تطبیق پروژه‌های انکشافی ادارۀ اترا، در سر جمع عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به سیستم دولت منتقل و دوباره جهت تطبیق پروژه‌های مربوطه به مصرف می‌رسد".

مسئولان این اداره می پذیرند که آنان نتوانسته اند از درآمدهای صندوق توسعه خدمات مخابراتی بیش از 160 آنتن مخابراتی در بخش هایی از کشور را نصب کنند.

این در حالی است شماری از نمایندگان مجلس، از انتقال پول به نام های مختلف از ادارات دولتی و بانک ها به وزارت مالیه ابراز نگرانی می کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر