اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

شرکت های امریکایی در سال های اخیر 92 میلیارد دالر در روسیه سرمایه گذاری نموده است.

به گزارش اسپوتنیک، تحقیقات مشترک اطاق های تجارت روسیه و کمپنی مشورتی بین المللی EY نشان داد 

که حجم عمومی سرمایه گذاری مستقیم کمپنی های امریکائی در روسیه 91.86 میلیارد دالر ارزیابی می گردد که به مراتب زیادتر از احصائیه رسمی می باشد.

تحقیقات همه ساله که در مارچ-اپریل به مناسبت دورنما مستقیم سرمایه گذاری و تجارت دوجانبه بین روسیه و امر یکا تهیه شده بود گویندگی از آن می کند که همه ساله 75 شرکت امریکائی و روسی فعال است که اکثریت آنها از سال 1990 تا کنون دارند. هدف این تحقیقات، سطح عینی سرمایه گذاری دوجانبه و تجارت بین روسیه و امریکا می باشد.

مؤلفین تحقیقات اظهار داشته اند که نتایج تحقیقات سال جاری، گویندگی از رشد همکاری بین روسیه و امریکا و همچنان نقش مهم کمپنی ها امریکائی در اقتصاد روسیه را نشان داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر