تعویذهای جام جهانی
© Sputnik /

زمانی کوتاهی تا برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه باقیمانده است، برای کوتاه ساختن این مدت، اسپوتنیک از خوانندگان عزیز می خواهد تا تکامل سمبول های بیست سال گذشته را دنبال نمایند ..

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک