تعویذهای جام جهانی
© Sputnik

زمانی کوتاهی تا برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه باقیمانده است، برای کوتاه ساختن این مدت، اسپوتنیک از خوانندگان عزیز می خواهد تا تکامل سمبول های بیست سال گذشته را دنبال نمایند ..

داده نمای- یک فرمت مدرن برای ارائه اطلاعات، گزارشات و علم است که هدف آن ایجاد ارائه سریع و دقیق اطلاعات پیچیده میباشد. اسپوتنیک با استفاده از یک فرمت مشابه به منظور ساده تر و راحت تر ساختن درک اطلاعات برای شما ایجاد نموده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر