20:08 18 نوامبر 2017
  مولتی میدیا

  عشق مردسواری در آسمان (ویدیو)

  مولتی میدیا
  دریافت لینک کوتاه
  0 200 0 0

  دختر خانم ای مرد سوار - پراشوتیست در جهان مجازی از شهرت خاص برخوردار گردیده است

  با گسترش شهرت  پرواز wingsuit با لباس های خاص، سپورت به نام رودیو در هوا بیشتر بین مردم شهرت یافته است.

  به این شکل ویدیوئی دختر خانم پراشوتیست نشسته بر کمر انسان wingsuit، گویا در فضا بالای اسپ نشسته پرواز آزاد دارد، در انترنت از شهرت خاص برخوردار گردیده است.

  در جریان چند روز، بیش از 6 ملیون نفر ویدیو وی را تماشا نموده اند.

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک