21:39 26 جون 2017
  مولتی میدیا

  نمایشگاه بین المللی سلاح در برازیل

  دریافت لینک کوتاه
  0 32713
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  • در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد
  © AFP 2017/ Yasuyoshi Chiba
  در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد

  در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد

  در برازیل نمایشگاه بین المللی سلاح Latin America Aerospace and Defence برکزار شد که در آن جدیدترین تکنولوژی توسعه برای اهداف نظامی و غیر نظامی به نمایش گذاشته شده بود.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر