06:29 19 فبروری 2018
  مولتی میدیا

  نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل

  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  • نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل
  © Photo/ JAK
  نگاره های از جریان تمرینات بایسکل رانی در کابل

  گزارش تصویری از جریان تمرینات تیم بایسکل رانی و آمادگی برای مسابقاتی که قرار است به روز جمعه در شهر کابل برگزار گردد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر