10:11 22 سپتمبر 2018
  • پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف
  • پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف هنگام ورزش در سالن ورزشی در مورمانسک
  • نمایی عرشه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در کنار لنگرگاه مورمانسک
  • مرغ دریایی در عرشه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف
  • افسر نیروی بحری کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک
  • گربه در عرشه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف
  • آموزش تمرینات امنیتی پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک
  • کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک
  • خدمه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در سالن غداخوری کشتی
  • خدمه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مراسم برافراشتن پرچم در مورمانسک
© Sputnik / Pavel Lvov
پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف

کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر