23:12 26 مارچ 2019
 • پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف
 • پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف هنگام ورزش در سالن ورزشی در مورمانسک
 • نمایی عرشه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در کنار لنگرگاه مورمانسک
 • مرغ دریایی در عرشه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف
 • افسر نیروی بحری کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک
 • گربه در عرشه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف
 • آموزش تمرینات امنیتی پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک
 • کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک
 • خدمه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در سالن غداخوری کشتی
 • خدمه کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مراسم برافراشتن پرچم در مورمانسک
© Sputnik / Pavel Lvov
پرسنل کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف

کشتی سنگین هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در مورمانسک

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر