09:16 26 فبروری 2020
 • تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
 • تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
 • تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
 • تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
 • تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
 • تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
 • ویچسلاوف نیکراسوف
 • استادان و دانشجویان دیپارتمنت روسی دانشگاه کابل و دانشگاه تعلیم و تربیه
 • گروه ترانه دانشجویان دیپارتمنت روسی دانشگاه کابل
 • الکساندر مانتیتسکی سفیر فدراسیون روسیه در افغانستان
© Sputnik / Karim Bezhan
تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل

روز چهارشنبه برابر با 6 جون از روز زبان روسی در سفارت فدراسیون روسیه در کابل تجلیل به عمل آمد.

در محفل که به مناسبت روز جهانی زبان روسی در سفارت روسیه در کابل برگزار شد، در آن مقام های دولتی افغانستان، استادان و دانشجویان دیپارتمنت روسی دانشگاه کابل، دانشگاه تعلیم و تربیه، انستیتوت پیداگوژی اعضای انجمن توسعه جوانان افغانستان و دیگر موسسات تحصیلی کشور که در آنها زبان و ادبیات روسی آموزش داده می شوند، شرکت کرده بودند. 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر