22:19 25 مارچ 2019
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت
 • پیامدهای انفجار امروزی در کابل
© Sputnik / T. Azim
محلی که تروریست انتحاری خودش را در نزدیکی پوسته پولیس منفجر ساخت

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر