07:42 19 جون 2019
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
 • نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف
© Sputnik / Jak
نگاره های از اردوگاه آواره گان در مزار شریف

درگیری ها در افغانستان تا به امروز میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.

با نزدیک شدن زمستان و کمبود امکانات یکی از بزرگترین مشکلات گروه‌های کمک بشردوستانه فراهم کردن سرپناه مناسب، غذا و امکانات بهداشتی است.    

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر