10:19 28 نوامبر 2020
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی- یونیفورم «راتنیک» روسیه.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-هنرنمایی ارتش امارات.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-الکساندر میخییف رئیس «روس ابرون اکسپورت» روسیه.
 • مایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-بمب هوایی الطریق.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-نمایندگان «الماز آنتی» روسیه.
 • افتتاح نمایشگاه بین المللی تسلیحات IDEX-2019 در امارات
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-امیر دوبی.
 • افتتاح نمایشگاه بین المللی تسلیحات IDEX-2019 در امارات
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-ماشین جنگی تیتوس.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-اسلحه «ت-5000» روسیه.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-اسلحه «ت-5000» روسیه.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-سیستم موشکی-توپخانه ای «پانسیر-ام ای» روسیه.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-ماکت تانک «ت-90ام اس» روسیه.
 • افتتاح نمایشگاه بین المللی تسلیحات IDEX-2019 در امارات
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-ولیعهد ابوظبی.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-ربات تاکتیکی.
 • نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی-الکساندر میخییف رئیس «روس ابرون اکسپورت» روسیه.
© Sputnik / Alexander Melnikov
نمایشگاه بین المللی تسلیحات در امارات متجده عربی- یونیفورم «راتنیک» روسیه.

در گالیری امروز اسپوتنیک جالب ترین تصاویر از نمایشگاه بین المللی تسلیحات IDEX-2019 در امارات منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر