02:21 11 جولای 2020
  • شرکت کننده کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.
  •  زیباترین دختران کنکور «مروارید های دریای سیاه – 2019»
  • شرکت کنندگان کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.
  • شرکت کنندگان کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.
  • شرکت کننده کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.
  • شرکت کنندگان کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.
  • شرکت کنندگان کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.
  • برنده کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.
© Sputnik / Vasily Batanov
شرکت کننده کنکور بین‌المللی زیبایی «مروارید دریای سیاه-2019» در سواستوپل.

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از دختران شرکت کننده در مسابقه بین المللی زیبایی «مروارید های دریای سیاه - 2019» منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر