00:42 17 نوامبر 2018
آغاز روند گسترش سازمان همکاری شانگهای در اوفا

توسعه سازمان همکاری شانگهای بدان معنی است که سازمان انکشاف می یابد

Фотохост-агентство
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 10
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک