08:30 16 نوامبر 2018
الین ارسون دختر خانم محصل سویدنی که مانع اخراج یک پناه‌جو گردیده بود، حالا محاکمه می‌شود

قتل دوگانه در سویدن را به فضای خصومت روزافزون نسبت به مهاجرین مربوط میدانند

© Flickr/ Guillaume Speurt
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

افزایش خصومت ها در کشورهای سنکندینویا

در تاریخ ده اگست در شهر ویستیروس سویدن در مغازه IKEA دو مشتری — زن ۵۵ ساله و پسر ۲۸ ساله او به قتل رسیدند. پولیس سویدن معلوم نموده که دو حمله کننده مظنون بر  بازدیدکنندگان مغازه IKEA در ویستیروس اتباع ایریتری بودند که میخواستند موقف پناهندگی در سویدن کسب کنند.

دو نفر در نتیجه جراحات کارد جان دادند. یکی از مهاجمین در وضع بحرانی قرار دارد. او نیز توسط کارد زخم های جدی برداشته، اما تا به حال معلوم نشده که چگونه این کار صورت گرفته است. شخص مظنون دوم دخالت خود را در این قضیه کاملاً رد میکند.

پولیس نظر عمل تروریستی را کاملاً مستثنی می سازد. یان اوبیرگ مدیر فوند چندملیتی مطالعه صلح و اینده معلومات داد که پولیس تقویت حفاظت مرکز محلی برای پناهندگان ضروری دانسته است.

اوبیرگ معلومات داد: « حالا بر موضوع رنگ پوست جنایتکاران تجارت سیاسی اغاز شده است. هر دو شخص مظنون از ایریتری می باشند، از همینرو این جنایت را اشکارا با عامل نژادی مربوط خواهند ساخت. و روشن است که پولیس سویدن معتقد اند که این کار میتواند عواقب نامطلوب را تحریک نماید، چون ارگان های امنیتی تقویت مرکز محلی برای پناهندگان را ضروری دانسته، ولی برای حفظ ماتقدم به محل پولیس اضافی اعزام شده است».

طبق تحقیقات انجام شده اخیر، تعداد جنایات بر اساس تنفر در سویدن به اندازه ۱۴٪ افزایش یافته و ۷ حادثه از جمله ده حادثه بر مبنای خرافات نژادی صورت گرفته اند.

اوبیرگ مدیر فوند چندملیتی مطالعه صلح و اینده معتقد است:« فضای خصومت در تمام کشورهای سکندنیویا از مدت ها قبل بوجود امده است. چرا این کار صورت میگیرد؟ هزاران علت وجود دارد. به این منطقه هزارت پناهنده می ایند و در جهان غرب این هراس بووجود می اید که ما قدرت نسبی خود را از دست میدهیم. ما در شرق نزدیک و افریقای شمالی جنگ مینمودیم — یعنی در ان مناطق که که از انها کتله اساسی پناهندگان می ایند و ما نمی خواهیم رابطه بین این دو واقعیت را به رسمیت بشناسیم. هیچکس سعی نمی کند تحلیل کند که چه رخ میدهد. اگر ما علت انچه که رخ میدهد ندانیم و ما چنین وانمود میکنیم که گویا کار را برای حل مشکل انجام میدهیم، پس این کار، برعکس، مقیاس ان را افزایش میدهد».

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک