13:44 24 سپتمبر 2018
کشتی یخشکن ارکتیکا

کارشناس روسی: عملیات روسیه و چین در ارکتیکا میتواند ارایش قوا را بصورت بنیادی تغییر دهد

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

توجه روزافزون روسیه و چین به منطقه ارکتیکا

نظر به نشرات رسانه ها، امریکا و متحدین ان اعمار شبکه نظامی در ارکتیکا رادر پاسخ به فعالیت زیاد نه تنها بحریه های روسیه، بلکه چین در مناطق قطبی تسریع می کنند. منجمله، دلچسپی امریکایان را کشتی های اردوی ازادیبخش چین در ابهای اطراف جزایر الیووت به زودی بعد از مانورهای روسیه چین بخود جلب کرد. بر اوضاع برای «سپوتنیک» واسیلی کاشین کارشناس مرکز تحلیل ستراتیژی و تخنالوژی ها چنین تبصره نمود:

جزایر الیووت یگانه بخش ساحه امریکا بودند که جاپانیان در جریان جنگ جهانی دوم تصرف کردند. انها در هرگونه تشدید اوضاع نظامی — سیاسی در بحرالکاهل به یکی از نقاط اسیب پذیر دفاع امریکا، یکجا یا الاسکا مبدل میگردند و جلب نیروهای قابل ملاحظه را برای دفاع از خود مطالبه خواهند کرد. احتمالاً، این عامل در پلانگذاری نظامی بعدی چین مدنظر گرفته خواهد شد.

چین علاقمندی روزافزون به ارکتیکا از نقطه نظر استفاده اقتصادی و همچنان از نقطه نظر فعالیت بحریه مبذول میدارد. کاملاً ممکن است که فعالیت نظامی — بحری در این منطقه از فعالیت های اقتصادی سبقت خواهد کرد. چین فعلاً خود را بصورت کامل از نظر تخنالوژی ها حتی برای پیشبرد استخراج ازاد نفت در بحیره های گرم تامین کرده نمی تواند، در حال که وظیفه استخراج معادن قطبی به مراتب پیچیده تر است. اما بحریه، باوجود حفظ محدودیت های معین، فعالیت خود را در منطقه ارکتیکا همین اکنون افزایش دهد.

حضور نظامی — بحری دولت در ارکتیکا که اراضی در این منطقه ندارد، اوضاع نو را بوجود می اورد. ولی به ندرت شیوه های قانونی ممانعت از ظهور کشتی های بحریه اردوی ازادیبخش چین در این منطقه وجود داشته میتوانند. این کار را خاصتاً به مشکل میتوانند امریکایان مطالبه کنند که عین توجه را به کشتی رانی ازاد بحری در بحیره چین جنوبی مبذول میدارند.

افزاش علاقمندی چین به مطالعه منطقع ارکتیک از مدت زمان بسیار قدیم اشکار می باشد. کاملاً ممکن است که سفرهای کشتی ها این فقط اغاز کار نمی باشد و در اینده تحت البحری های چین با راکت های بالدار و بعداً تحت البحری های راکتی اتمی در این منطقه مستقر خواهند شد. قبلاً این یک حقیقت مسلم شمرده میشد که در این منطقه در زیر یخبندان ها فقط تحت البحری های دو طرف — روسیه و کشورهای ناتو تحت رهبری امریکا فعالیت کرده میتوانند. ظهور بازکن سومی مستقل امکانات و تهدیدهای نو بوجود می اورد.

تا به حال روشن نیست که چین تا چه حد برای مربوط ساختن فعالیت های خود در ارکتیکا با روسیه اماده می باشد. هرگونه عملکرد بحریه چین ناگزیر به بروز سوال راجع به همکاری متقابل و موافقت نامه با مسکو منجر خواهد شد. فعلاً بین دو طرف قرارداد راجع به اتحاد وجود ندارد، ولی تجربه کاملاً قابل ملاحظه همکاری متقابل و تمرینات مشترک اندوخته شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک