09:32 20 اگست 2018
پناهندگان

مشکلات پناهندگان در سوئس

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 20

سوئس حاضر است پول بپردازد، اما پناهندگان را نپذیرد

موضوع بحث بحران مهاجرت نیست که بعضی از سیاستمداران و رسانه ها در مورد آن تاکید میکنند، اما با آنهم مقاومت مردم محل ملاحظه میگردد: ابروال- لیلی (Oberwil-Lieli)  در کانال سوئسی (Aargau)  از پذیریش 10 مهاجر که به آنجا اعزام میگردید، امتناع ورزید.

این روستا سوئسی در 15 کیلو متری غرب زوریخ موقعیت دارد که محل خوب و مفید از نگاه ترانسپورتی، سطح مالیات پائین و بودجه شاروالی کافی میباشد. این منطقه توجه رسانه ها را به خود جلب نموده است. بطور مثال  Daily Mail, Australia Network  و  حتی TV  India در این ارتباط خبر داده اند. زیرا باشندگان این روستا تصمیم گرفتند که مهاجرین را نپذیرد و حاضر شدند در بدل آن مبلغ 262000 ایرو جریمه بپردازد. روستا می تواند جریمه بپردازد. زیرا در این روستا تقریباً 300 ملیونر زندگی میکند.

اندراس گلارنس (Andreas Glarner) شهر دار این روستا که عضو شورای ملی از طرف جزب مردمی سوئس میباشد، موقف جدی در سیاست مهاجرت دارد و از نتیجه همه پرسی عمومی شاروالی روستا خرسند است. او در ارتباط تدابیر که در این ارتباط اتخاذ گردیده است گفت:

«ما میگویم که کمک ما به محلات که مهاجرین از آنجا امده اند، به مراتب موثر تر است. باید در نظر گرفت که در آن صورت هیچ مهاجری ضرورت به پرداخت پول برای قاچاقبران، سفر خطر ناک بحری توسط قایق های کوچک را نمیداشته باشد، در صورت امن در زادگاه شان، هیچ کسی پرابلم برگشت به خانه را ندراد. هر پول که به محل بود وباش مهاجرین مصرف شود، به مراتب با ارزش تر است نسبت به اینکه در اینجا مصرف نمایم.  به این شکل اقدام این روستا، اعتراضیه به سیاست بی هدفمندانه مهاجرین دولت سوئس میباشد».

مخاطب دیگر ما مارتین اوبلحارت (Martin Uebelhart)میباشد، او به این عقیده است که اندرس گلارنرو بیشتر از 50% باشندگان روستا احساس کامل همبستگی ندارند. شهردار روستا نماینده جنبش مدنی این روستا هست که به مهاجرین کمک میکند. اوبلحارت از نتایج همه پرسی ناامید است که گویندگی از تقسیم شدن روستا به دو بخش میباشد. او افزود:

«نتایج همه پرسی برای ما ناامیدکننده است. اما نتایج آن معلوم است. روستا جمعاً 1100 رای  دارد که 54% آن رائ مخالف میباشد. به این مفهوم که روستا به دو بخش تقسیم شده است. تصیمیم اتخاذ شده در سال جاری عملی میگردد و سال بعدی بار دیگر رای گیری میگردد. ما تسلیم نمی شویم».

سال آینده روستا باید بار دیگر در ارتباط مهاجرین تصمیم بگیرد. امسال 579 رای مخالف در مقابل 525 مثبت بود. مارتین و هممفکوره های وی سعی می ورزند از حمایت بیشتر  مردم مستفید گردند و رای اکثریت را برای پذیریش مهاجرین بدست ارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک