07:19 06 جون 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
130
ما را در دنبال کنید

در یک سال اخیر بیش از دو و نیم هزار عضو«دولت اسلامی» از سوریه به نواحی سرحدی افغانستان-پاکستان منتقل شده اند.

اناتولی سیدروف آمر قرارگاه متحد سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی در گفتگوی اختصاصی با آژانس بین‌المللی اطلاعاتی «روسیه امروز» و آژانس «اسپوتنیک افغانستان» به سوالاتی در مورد امنیت افغانستان، تهدید تروریستان و آمادگی این سازمان در مقابله با آنان پاسخ گفت.

اسپوتنیک: اوضاع در مناطق مرزی همجوار با شمال افغانستان حالا چگونه است؟

سیدروف: بدون شک، افغانستان در حال حاضر منبع اساسی تهدید تروریستی در آسیای مرکزی شمرده میشود که خاک آن توسط گروه های تروریستی بین‌المللی به مثابه پایگاه برای گسترش نفوذ شان در منطقه بررسی میشود. این خطر را رهبری همه دولت‌های همجوار افغانستان و همچنان سازمان‌های بین‌المللی، مانند سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی و جامعه دول مستقل درک میکنند. به این ارتباط، مجموعه اقدامات هم به سطح ملی، هم در چارچوب سازمان های یادشده اتخاذ میگردد که در راستای جلوگیری از امکان گسترش مفکوره اسلامیزم افراطی و تشکل هسته‌های تروریستی در آسیای مرکزی می‌باشد. نتیجه فعالیت های مربوطه اوضاع آرام و قابل کنترول در مناطق همجوار مرزی با افغانستان و همچنان امکان واکنش به موقع به چالش‌ها برای امنیت دول — عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی — می‌باشد.

 آیا برای تروریستان، نفوذ به آسیای مرکزی از خاک افغانستان، در موجودیت چنین «سپر»، مانند نیروهای سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی، آسان است؟

در چوکات سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی ما بر اساس سیستمی، میکانیزم‌های مختلف در باره تحکیم امنیت دولت‌های منطقه آسیای مرکزی و سازمان امنیت دسته جمعی را بهبود می بخشیم. در عین حال ما جهت کشف تهدید تروریستی در مراحل ابتدایی آن تلاش می‌ورزیم. به این منظور در اکتوبر سال روان در خاک جمهوری قزاقستان تمرینات تاکتیکی ویژه با نیروها و وسایل ادارات استخباراتی و قطعات دول — عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی — بنام «جستجو-2018» برگزار نمودیم. بعداً فعالیت ها در باره مبارزه با گروه‌های مسلح غیرقانونی و جلوگیری از فعالیت های تروریستی در جمهوری قرغزستان در جریان تمرینات «تشریک مساعی-2018» با قطعات نیروهای کلکتیفی واکنش اوپراتیفی سازمان امنیت دسته جمعی تمرین شدند. این اقدامات نه تنها امکان بهبود بخشیدن تشریک مساعی قطعات نظامی چند ملیتی را فراهم ساخت، بلکه آمادگی سازمان قرارداد امنیت جمعی را جهت مقابله موثر با توسعه طلبی تروریزم در خاک کشورهای ما نشان داد. تمرینات باهمی همچنان یکی از عوامل اساسی شمرده میشوند که گروه‌های افراطی را از تجاوز بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دولت‌های آسیای مرکزی باز می‌دارد.

به چه تعداد جنگجویان داعش حالا در افغانستان، به ویژه در شمال کشور، قرار دارند؟

در حال حاضر، طبق ارزیابی کارشناسان، در افغانستان بیش از 20 گروپ تروریستی فعالیت می‌کنند که در ترکیب آنها حد اقل 50 هزار جنگجو، از جمله 40 هزار نفر مربوط به جنبش تندرو «طالبان»، شامل می‌باشند. تعداد نیروهای جنایتکار سازمان تروریستی «دولت اسلامی» را طبق ارزیابی های آنها در حدود 2-3 هزار نفر تشکیل میدهد که بخش زیادی از آنها (در حدود 1.5 هزار نفر) در شرق کشور در مناطق همجوار با پاکستان در ولایات نورستان، کنر و ننگرهار فعالیت میکنند. استحکام مواضع اسلامگرایان در مناطق یادشده به پذیرش ایدیولوژی «دولت اسلامی» توسط قبایل جداگانه پشتون‌ها و همچنان موجودیت تعداد قابل ملاحظه افراد مسلح سازمان‌های مختلف افراطی که به خاک افغانستان توسطه ساختارهای نظامی پاکستان در جریان عملیات ضد تروریستی «رانده شده»، ارتباط دارد. یک منبع دیگر افزایش تعداد تروریستان سوریه محسوب میشود. در یک سال اخیر بیش از دو و نیم هزار عضو«دولت اسلامی» از سوریه به نواحی سرحدی افغانستان-پاکستان منتقل شده اند.

چگونه میتوان مشکل مربوط به انتقال سلاح در هلیکوپترهای ناشناخته شده و جنگجویان داعش به افغانستان را حل کرد؟

قرارگاه متحد سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی معلومات موثق در باره انتقال سلاح و جنگجویان داعش به افغانستان در اختیار ندارد. باوجود این ما دقیقاً میدانیم که از خاک هیچ یک از دول — عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی — در این فعالیت ها استفاده نمی‌شود.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر