10:59 12 نوامبر 2019
دانشمندان علت نو سکته قلبی و سکته مغزی نام بردند

دانشمندان علت نو سکته قلبی و سکته مغزی نام بردند

© Fotolia / Andrei Tsalko
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

فشار "بالایی" سیستولیک و "پائینی" دیالستولیک بر خطر انکشاف حمله قلبی و سکته مغزی یکسان تائثیر مینمایند. دانشمندان مرکز تحقیقاتی Kaiser Permanenteدر امریکا به این نتیجه رسیده اند. نتیجه گیری های آنها در پارتل !EurekAlert منتشر شده اند.

دانشمندان تحقیقات وسیع انجام داده و 36 میلیون ارقام فشار خون 3،1 میلیون بیمار در شفاخانه ها از سال 2007 تا 2016 تحلیل نموده اند. نتائیج نشان دادند که فشار "بالایی" دیاستولیک ( در لحظه تضعیف عضله قلب) تقریباً به عین احتمال، مانند فشار بلند سیستولیک (در لحظه انقباض قلب)، به برهم خوردن حاد دوران خون منجر میشود. قبلاً عقیده بر آن بود که چنین نیست و فشار دیاستولیک را میتوان نادیده گرفت.

متخصصین مشوره میدهند که باید مراقب فشار خود بود و بطور متناوب آن را اندازه گیری کرد و در صورت ارقام بلند – فشار را بطور منظم کنترول کرد و همچنان به دوکتور مراجعه نمود.

قبلاً دانشمندان از پوهنتون اریزونا معلوم نمودند که خواب غیرموئثر و همچنان خواب ناکافی به بلندرفتن فشار خون منجر میشود.

طبیبان عقیده دارند که سرحد نورمال فشار خون در حدود 120/80 ملی متر ستون سیماب قرار دارد. دوام مناسب خواب را طبیبان از شش تا 9 ساعت در شبانه روز میدانند. بهترین شیوه حفظ سلامتی مواظبت دایمی از وضع صحی و رعایت نمودن مشوره های متخصصین محسوب میشود.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر