21:24 05 جولای 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مودل سازی کمپیوتری به دانشمندان امکان تعیین نمودن شرایط اقلیمی بالقوه در چند سیاره خارجی فراهم ساخته است. در نتیجه معلوم گردید که عده از آنها برای اشکال متنوع زندگی، نسبت به زمین، بیشتر مناسب اند.

تا به حال رسیدن به سیارات خارج از منظومه شمسی (اکزوپلانیت) با استفاده از دستگاه های فضایی غیرممکن است، از همینرو دانشمندان برای مطالعه سیارات خارج از منظمومه شمسی از برنامه های کمپیوتری استفاده میکنند. به عنوان مثال، با استفاده از طرح نرم افزار  ROCKE-3Dموسسه تحقیقات فضایی بنام  Goddard (GISS) توانسته شرایط اقلیمی، بشمول محیط اقیانوسی، را در چند سیاره خارجی مودل سازی کند که امکان بدست آوردن نتائیج غیرمعمولی را فراهم ساخته است.

دوکتور استفانی اولسون از پوهنتون شیکاگو که نتایج این تحقیقات را در کنفرانس گلدشتمیتد در بارسلونا ارائه کرده، خاطرنشان ساخت: مهمترین محک برای انتخاب سیارات خارجی بالقوه مناسب برای حیات موجودیت مکانیسم بالاآوردن آب اعماق به سطح اقیانوس ها، به اصطلاح اپویلینگ، می باشد. مدل دوران اقیانوس امکان معلوم نمودن محک های را فراهم ساخته که برای انکشاف بیوسفر در سیارات خارج از منظومه شمسی بسیار مهم می باشد.

تکاثف بیشتر اتموسفر، بالاتر نسبت به زمین، سرعت چرخش کمتر سیاره و وجود قاره ها در آن - این چیزهای اند که می توانند سیاره خارجی را برای حیات مناسب تر سازد. این تمثیل نشان داده که به طور بالقوه تعدادی از چنین سیارات کیهانی وجود دارند که در آنها تنوع اشکال زندگی حتی بیشتر، نسبت به سیاره ما، وجود داشته میتواند.

اولسون خاطرنشان ساخت که کشفیات اخیر به ساختن تلسکوپ های LUVOIR یا HabEx برای مطالعه سیارات خارجی کمک می کند، چون اکنون دانشمندان می دانند که دقیقاً چه چیزی را باید جستجو کنند و به چه چیز توجه مبذول نمایند، تا فرضیه راجع به سیارات مناسب تر برای اشکال مختلف زندگی، نسبت به زمین، را آزمایش کنند.

 

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر