02:37 29 سپتمبر 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

برقراری دوبارۀ نظام امارت، یک بار دیگر به کابوسی برای شهروندان افغانستان بدل شده است، هرچند خلیلزاد گفت که چنین نوع نظام برای امریکا قابل قبول نخواهد بود.

طالبان همواره از گروه خود به عنوان «امارت اسلامی» یاد میکنند، اما نظام رسمی و قانونی افغانستان جمهوری اسلامی است. اگر قرار باشد میان امارت و جمهوریت انتخاب شود، مردم افغانستان چه را می‌خواهند؟

یکی از دانشجویان دانشگاه کابل میگوید که حفظ روند دموکراتیک کشور اولویت اصلی مردم است.

یک رانندۀ تکسی در کابل میگوید که نظام امارت فرصت بیان نظر را از زن و مرد افغانستان خواهد گرفت: «همان طور که من حالا میتوانم با شما حرف بزنم، اگر امارت میبود این حق را نداشتم. چون آن نظام، یک نظام دیکتاتور است».

زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژه امریکا در مورد صلح افغانستان در گفتگوی اخیرش با تلویزیون طلوع نیوز تأکید کرد که امریکا هیچگاه امارت اسلامی را به عنوان یک نظام به رسمیت نخواهد شناخت.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر