19:02 03 جولای 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

انستیتوت «مطالعات جنگ» در گزارش تازه‌اش از افزایش حضور نیروهای القاعده در افغانستان خبر داده است. بر اساس بررسی این نهاد، در جریان دو سال گذشته، نیروهای القاعده در شانزده نقطۀ افغانستان حضور یا فعالیت داشته اند.

این گزارش می‌افزاید که این گروه با حمایت طالبان در نقاط مختلف افغانستان حضور یا فعالیت دارند.

در مورد این که القاعده با حمایت چه گروۀ می‌تواند در افغانستان فعالیت داشته باشد؟ میر حیدر افضلی، رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به خبرگزاری بین‌المللی اسپوتنیک گفت:

«بحث القاعده در مجمع جنگ در افغانستان یک بحث مغلق است. حلقات مختلف و یا گروه‌ مختلف می‌تواند آنها را کمک نماید. یک چیزی دیگر آنها روی آن در نقاط مختلف افغانستان تمرکز می‌کنند جنگ فکری است».

به گفته رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه نیز در کمک این گروه دخیل استند.

آقای افضلی در مورد این آیا القاعده با کمک طالبان در نقاط مختلف افغانستان دست به یک سلسله فعالیت‌ها می‌زند گفت:

«طبعاً گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند با یک دیگر خود رابطه نزدیک و تنگاتنگ دارند، چون فکر و دیدگاه شان از یک دیگر خیلی متفاوت نیست. این امر باعث می‌شود که با هم رابطه نزدیک داشته و تحت نام های مختلف فعالیت بکنند».
در مورد این افغانستان چقدر یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان می‌باشد رئیس‌ کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید:
«طبعاً یک تهدید می‌تواند برای تمام کشور باشد، اما احتمال این که القاعده در سطح افغانستان دوباره یک تهدید باشد این احتمال کمک است، زیرا فعالیت‌های القاعده در افغانستان به سطح بالا نیست مانند تهدید داعش و طالبان».

وی گفت که اگر در مجموع جهان گفته شود، طبعاً گروه تروریستی القاعده یک فکر یک جریان است که متاسفانه هر لحظه امکان آن است که یک گوشۀ از جهان را آنها تهدید بکنند و برای مردم ملکی آسیب برسانند و این تهدید هنوز هم پا برجا است.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر