07:08 05 اگست 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دانشمندان انستیتوت روس ستندرد در اطراف مسکو اولین نمونه جاذبه سنج کوانتی ساخته که به کمک آن میتوان به اساس اندازه گیری ساحه جاذبوی سیاره، از جمله، ذخایر معادن مواد مفیده جستجو کرد و خاک جهت اعمار خطوط راه آهن سریع را تحقیق نمود.

دانشمندان انستیتوت روس ستندرد در اطراف مسکو اولین نمونه جاذبه سنج کوانتی ساخته که به کمک آن میتوان به اساس اندازه گیری ساحه جاذبوی سیاره، از جمله، ذخایر معادن مواد مفیده جستجو کرد و خاک جهت اعمار خطوط راه آهن سریع را تحقیق نمود.

سرگی دونچینکو رئیس عمومی انستیتوت علمی-تحقیقاتی اندازه گیری های فزیکی-تخنیکی و رادیوتخنیکی سراسری روسیه که روس ستندرد نیز در آن شامل می باشد، به خبرگزاری اسپوتنیک معلومات داد:« ما اولین نمونه دستگاه ساختیم که حالا عیارساختن آن جریان دارد و در سال آینده آزمایشات آن را آغاز میکنیم».

به گفته موصوف، کار بالای جاذبه سنج فعلاً به حساب وجوه خود انستیتوت پیشبرده میشود.

این آله را، از جمله، میتوان برای تعیین فوق العاده دقیق مناطق طبقات مواد مفیده استفاده کرد. دونچینکو گفت:« اندازه گیری جاذبه در سطح سیاره همیشه با ریلیف محل مطابقت نمی کند. اگر در زیر زمین معدن گاز وجود داشته باشد و گاز سبک است، پس در این منطقه مطابقاً ساحه انومال جاذبوی تثبیت میشود».

به گفته دانشمند، هم از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر ایکالوژیکی بکاربرد چنین شیوه اکتشاف معادن نفت و گاز در شیلف ارکتیکا مهم است، تا اطمینان حاصل کرد که برمه کاری در محل لازم صورت میگیرد.

او معلومات داد:« دستگاه ساخته شده همین اکنون امکان یافتن انومال های جاذبوی را فراهم می سازد. حالا پروسس وسایل برای بکاربرد آن در دستگاه های پروازی بدون سرنشین جریان دارد».

علاوه بر جستجوی مواد معدنی، از دستگاه جدید برای تحقیق مناطق که در آنها اعمار خطوط راه آهن سریع پیش بینی می شود، بطور مثال جهت معلوم نمودن موجودیت مغاره های کارستی استفاده خواهد شد.

در آینده می توان از جاذبه سنج برای ایجاد سیستم جدید راهنمایی در باره ساحه جاذبوی زمین استفاده کرد، چون که سطح جاذبه در مناطق مختلف سیاره متفاوت است، انومال های قابل ملاحظه هم از نظر محلی و هم در توزیع آن وجود دارد.

انستیتوت علمی-تحقیقاتی اندازه گیری های فزیکی-تخنیکی و رادیوتخنیکی سراسری روسیه در چوکات انکشاف تکنالوژی های سمتگیری نو یکجا با اکادمی علوم روسیه در روزهای 29-30 اکتوبر کنفرانس تحت عنوان «راهنمایی به اساس ساحه جاذبوی و مقناطیسی زمین. تکنالوژی های نو» برگزار نمود.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر