22:36 05 جولای 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دانشمندان معلوم نموده که عین نشانه - موجودیت اختلال در عملکرد رگ های باریک خون در بیمار خطر ابتلا به بیماری های قلبی ریوی و همچنان امراض سرطانی را نشان می دهد. نتایج تحقیقات در مجله اروپایی پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی (European Journal of Preventive Cardiology) منتشر شده است.

اختلال در فعالیت قشر داخلی رگ های کوچک خون – این برهم خوردن عملکرد طبیعی اندوتلیوم - لایه ای از سلول های است که رگ های خونی کوچک را از درون خود می پوشاند. در این حالت، عروق شکننده تر می شوند، و فعالیت آنها کاهش می یابد. علت ایجاد اختلال در عملکرد اندوتلیال ریز عروقی فشار بلند خون، مقدار بلند کلسترول، چاقی و دیابت است.

تغییرات در شریان های کوچک بر رگ های کوچک قلب نیز تأثیر می نمایند که باعث اختلال در توانایی آنها در دوران جریان خون غنی از اکسیجن می شود. بنابراین اعتقاد بر این است که این عارضه در بیمار خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

دانشمندان کلینیک مئیو (ایالات متحده) دریافتند که اختلال در عملکرد رگ های کوچک خون همچنین ممکن است نشانه اولیه سرطان باشد.

اساس برای این تحلیل انتخاب 488 نفر تشکیل داد که 12 سال در کلینیک بیماری های قلبی عروقی تحت معالجه قرار داشتند. در 211 مورد در آنها، حداقل در شش سال گذشته، اختلال در عملکرد قشر داخلی رگ های باریک خون مشاهده شده بود. معلوم شد که خطر ابتلا به سرطان در بیماران مبتلا به اختلال در عملکرد قشر داخلی رگ های باریک خون به طور قابل توجهی بیشتر از کسانی است که رگهای آنها به طور عادی – مطابقاً 5،9 و 7،3% - فعالیت میکنند. این اعداد با درنظرداشت تصحیحات مربوط به سن، جنسیت، بیماری عروق شیریانی و سایر عوامل بدست آمده اند.

امیر لرمن (Amir Lerman)، محقق اصلی این تحقیق، به نقل از اطلاعیه مطبوعاتی کلینیک مئیو، گفت:« اختلال در عملکرد قشر داخلی میکرو عروقی می تواند نشاندهنده مفید برای پیش بینی خطر ابتلا به سرطان باشد».

قاعده تاً، عملکرد قشر داخلی رگ های کوچک خون حدود پنج سال زودتر از تشخیص سرطان ظاهر می شود. رابطه اختلال در فعالیت رگ های خون و سرطان در بین مردان و بیماران با عوامل تشدید کننده مانند فشار بلند خون، بیماری عروق شیریانی، سگرت کشیدن و چاقی بیشتر مشهود است.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر