22:30 26 سپتمبر 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

عقیده ای وجود دارد که هیچ سرویس ویژه ای برابر با KGB وجود نداشت. تجربه KGB اتحاد جماهیر شوروی در سراسر جهان هنوز مورد مطالعه و استفاده قرار می گیرد.

حتی با دسترسی بر اسناد محرم و مخفی، نفع تقریباً صفر خواهد بود، اگر جاسوس امکان تهیه کاپی از اسناد را نداشته باشد. می توانید به حافظه اتکا نمائید و مطالب را به خاطر بسپارید، سپس با یک کتابچه یادداشت و قلم، طرح بنویسید.

اگر در مورد مقادیر زیادی از اطلاعات یا انتقال حداکثر اطلاعات در کمترین زمان ممکن صحبت کنیم، این یک روش غیرموثر است. امکان کاپی نمودن مخفی اسناد می تواند بسیاری مسایل را در کار استخبارات حل کند.

نظر به وظایف و اهداف خاص، کشف KGB از انواع مختلف کمره ها استفاده می کرد و تقسیم به کمره های جاسوسی و "غیر جاسوسی" بسیار شرطی بود: انواع مخصوص جاسوسی ساخته شده بودند، اما در اصل دستگاه های صنعتی استاندارد کمی تغییر یافته بودند. کمره های معمولی در کار استخباراتی «شرکت مینمودند»، به گونه مثال، تفنگ عکاسی.

این کمره قدیم ترین ابزار فنی برای عکاسی تصاویر است و از زمان اختراع آن، ماموران استخبارات در سراسر جهان از آن استفاده کرده، تا از هر آنچه از نظر نظامی، اقتصادی یا سیاسی برای کشورهای شان قابل توجه بودند، عکاسی کنند.

 تفنگ عکاسی (Photosniper)

تفنگ عکاسی یک کمره نظارتی است که از سال 1965 در کارخانه مکانیکی ( Krasnogorsk KMZ) ساخته می شود. این دستگاه مانند انواع سابقه خود FS-1 و FS-2 به شکل اسلحه تولید می شد، چنین طرحی پایدار به طور ایده آل برای کارهای نظارت و مشاهدات مناسب بود، زیرا امکان ساخت تصاویر با کیفیت خوب از اشیاء دور و در حال حرکت، مانند افرادی در حال عبور یا موتر در حال حرکت عکاسی میکرد.

تفنگ عکاسی عبارت از کمرهZenit-ES  بود و ابجکتیف مخصوص عکاسی با فوکس طولانی Tair-Z-FS 300 میلی متر که روی اسلحه یا یک نوع پیستون نصب می شد. هنگام مونتاژ، به شکل یک تفنگ اتوماتیک مجهز به ماشه معلوم میشد.

 کمره مینیاتوری شوروی ایاکس

در دوران پس از جنگ، افسران KGB از کمره های گران قیمت ربات (Robot ) آلمانی و یک کمره مینیاتور مینوکس استفاده می کردند. به دلیل قیمت بلند آنها (400 - 500 دالر هر کدام)، پیچیدگی ترمیم و نبود قطعات یدکی، به زودی کمبود کمره در مشاغل اطلاعاتی داخلی بوجود آمد. بهترین طراحان اتحاد جماهیر شوروی جهت حل مساله شماره یک – انکشاف کمره های "جاسوسی" داخلی نقش داشتند. در آن زمان هنوز فلم های باکیفیت تولید نمی شدند، از همینرو کمره ها اهداف را فقط در فاصله 5-6 متر عکاسی کرده میتوانستند.

انواع مختلف کمره های ایاکس، مانند ایاکس-8، ایاکس-9 و ایاکس-11 ساخته شدند.

ایاکس-12 یا F-21 به محبوب ترین وسیله خاص فتوتکنیک شوروی مبدل شد. تعداد زیادی وسایل ستر و اخفا برای این کمره ایجاد شده بود و از همینرو در شرایط مختلف از آن استفاده شده میتوانست. پس از جنگ سرد، نوع تجاری کمره F-21 با نام Zenith MF-1 تولید شد.

به مشکل میتوان تصور کرد که به چه تعداد اسناد را فوتوتکنیک زمان جنگ سرد مشاهده نموده است. موضوع فقط به این محدود نمی شد، علاوه بر این، مأمورین ضد جاسوسی به طور جدی مشغول افشانمودن کارکنان ادارات دیپلماتیک خارجی بودند: "... به گونه مثال، در دهه هفتاد و هشتاد، 12 کارمند سفارت امریکا اخراج شدند، زیرا اعتراف کردند که در طول رابطه جنسی با مهرویان روسی عکاسی شده اند. سپس در معرض تهدید قرار گرفتند."

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر