15:24 02 مارچ 2021
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

خانواده‌های قربانیان جنگ، کسانیکه در جریان جنگ‌های داخلی و در نبردها میان طالبان و حکومت معلول شده اند نیز در این همایش شرکت کردند.

این همایش از سوی نهاد حقوق بشر و دموکراسی افغانستان روز پنجشنبه (۲۰ قوس) در کابل برگزار د.

یادبود از قربانیان، برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه ها از خاطرات قربانیان، جمع آوری و انتشار روایت قربانیان و ایجاد مرکز خاطره و گفتگو از کارهای بوده که این نهاد تا اکنون انجام داده است.

هادی معرفت، رییس این نهاد می‌گوید که خانواده قربانیان باید دخیل در روند گفتگوهای صلح باشند.

خانواده قربانیان از حکومت می‌خواهند تا عدالت را برایشان تامین کند.

یک تن از شرکت‌کنندگان این همایش که شوهرش در سال ۱۳۵۸ در زمان حکومت خلق و پرچم گرفتار شده از حکومت می‌خواهد تا در پروسه صلح از حقوق خانواده‌های قربانیان دفاع صورت گیرد و در این پروسه خانواده‌های قربانیان نیز شامل شوند.

وی می‌گوید: "به صدها تن را بردند در پلیگون پلچرخی زنده به گور کردند، آنها هم قربانی جنگ‌ها اند، ما می‌خواهیم که آنها از ما معذرت بخواهند صلح که اکنون می‌گویند ما قبول نداریم هیچ عضو خانواده قربانیان در این پروسه شامل نیست و ما این روند را قبول نداریم تا اینکه از ما معذرت خواهی صورت نگیرد."

وکیل احمد نیکزاد، یکی دیگر از قربانیان جنگ‌ها در افغانستان است که هر دو پایش را از دست داده است اما اکنون از اینکه روند صلح در کشور جریان دارد خوشبین است.

وی گفت: "به اثر جنگ‌ها من پای خود را از دست دادم من آرزو داشتم که راه بروم، زندگی کنم اما به خاطر اهداف شخصی و اهداف سیاسی راه رفتن از من گرفته شد، اما من حالا از همه می‌خواهم که بیاید همه یکجا صلح کنیم دیگر بس است نمی‌خواهم دیگر خانواده بی پدر شود و یا کسی پسرش را از دست بدهد."

در این همایش مقامات دولتی و سفرای کشورهای همکار افغانستان نیز شرکت کرده بودند.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ می‌خواهد که آتش بس کنند تا کشتار غیر نظامیان متوقف شود، و در ضمن رییس این کمیسیون از حکومت می‌خواهد تا عاملین این رویدادها را به محکمه بسپارند.

وی گفت: "وقتی که افراد ملکی کشته می‌شوند مسوولیت دولت است تا قضایا را تحقیق کنند، پاسخ‌ها را روشن در اختیار خانواده قربانیان قرار بدهند. عاملین را دستگیر و به محکمه بسپارند".

سیما ثمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل می‌گوید که در زمان جنگ های داخلی در افغانستان و سال‌های قبل از آن به کرامت انسانی احترام نمی‌شد و حتی به گونه بی‌رحمانه مردم را به قتل رساندند وی حکایت از قصه‌های دردناک آن زمان می‌کند.

وی گفت: "مردم به صورت دسته جمعی فقط به خاطر قومش به خاطر زبانش و به خاطر منافع اش به قتل رسیدند، آزادی‌ها و حقوق مردم را مسدود ساختن و حتی کرامت انسانی را نیز زیر پا کردند."

رونالد کوبیو، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در این همایش گفت: "خواست ما برقراری آتش بس در افغانستان است نه کاهش خشونت چون کاهش خشونت اعمال آنها را توجیح می‌کند."

این همایش در حالی برگزار گردید که همه ساله به تاریخ دوازدهم نوامبر از روز قربانیان در افغانستان گرامی داشت می‌شود اما تا اکنون خانواده‌های قربانیان به خواسته های‌شان نرسیده اند و خواهان تامین عدالت اند.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر