10:26 21 سپتمبر 2021
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مقتدر عمری، که در سال ۲۰۲۰ از لیسه معارف افشان‌ترک فارغ شده است. توانست پس از هفت سال در دانشگاه هاروارد امریکا قبول شود.

مقتدر، با سپری کردن مراحل دشوار توانست در میان درخواست دهندگان به این دانشگاه راه یابد.
او در گفتگو با اسپوتنیک افغانستان می‌گوید:

«برای قبول شدن در این بورسیه امتحانی را سپری کردم. از مهم‌ترین معیار برای قبول شدن نمرات مکتب است؛ اما فکر می‌کردند شاید من نمرات را دست‌کاری کردم بنا آنها از من درمورد مکتب و اوضاع معرف افغانستان زیاد سوال پرسیدند».

همه ساله نزدیک به دو میلیون نفر برای راه‌‌یابی  به این دانشگاه از سراسر جهان دانش‌جویان در خواست می‌کنند.
در افغانستان پس از هفت سال مقتدر، توانست به این دانشگاه راه یابد.
او دلیل اندک بودن دانش‌جویان افغان در این دانشگاه‌ها را پایین بودن کیفیت معارف می‌داند.
مقتدر دوست دارد، تا پس از تمام کردن درس‌هایش دوباره به افغانستان بیاید و روی معارف افغانستان بگونه‌ای بنیادی‌ کار کند.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر